Aile Hukuku

Anlaşmalı boşanma davaları,hızlı boşanma,tanıma ve tenfiz davaları gibi birçok konuda bizimle iletişime geçip hukuki destek alabilirsiniz.

İş Hukuku

İşçi-işveren sözleşmelerinin hazırlanması, iş akdinin feshi, kıdem ve ihbar tazminatları, işe iade davaları, iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan davalar da avukatlık hizmeti verilmektedir.

Ticaret Hukuku

Hukuk ofisimizde ticari davalarınız ve şirketlerinizle ilgili ihtiyaç duyduğunuz tüm hukuki destek ve tavsiyeler sunulmakta süreli yada sürekli avukatlık ve danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Miras Hukuku

Veraset ilamı alınması, Mirastan feragat, Mirasın reddi, Vasiyetname düzenlenmesi, Vasiyetnamenin iptali, Mirasçılık belgesi alınması, Miras şirketine mümesssil atanmasına ilişkin davalar ...

Eşya Hukuku

Gayrimenkul alım satımı esnasında oluşabilecek ve kiralama sonrası meydana gelen muhtelif problemlerin halli konularında müvekkillerimize yol göstermeyi amaçlamaktayız.

Sigorta Hukuku

Sigorta, hayatta maddi olarak ölçülebilir risklerin gerçekleşmesi durumunda meydana gelen hasarı karşılamak için yapılan bir güvencedir ve bu konuda hukuki destek vermekteyiz

İcra İflas Hukuku

Şirketlerin ve gerçek kişilerin doğal yollardan tahsil edemedikleri alacaklarının tahsili için uzlaşma görüşmelerinin yapılması bu mümkün olmadığı takdirde icra takibi başlatılması ve bu takipten doğan davalar

Enerji Hukuku

Enerjinin çıkarılmasına, üretilmesine,enerjinin tüketimine,Enerji şirketleri arasındaki rekabet ve hukuki sorunlar,Enerji şirketleri ve kamu arasındaki hukuki sorunlar , Devletler arasındaki enerji kullanımına ve akışına ilişkin sorunlar...

Deniz Hukuku

Deniz Ticaret hukuku ağırlıklı olarak kompleks hukuk kuralları ve uygulamalarını içerdiği gibi, doğru zamanda gereken hamleleri yapmak oldukça kritik bir önem arz eder.Bu bağlamda müvekkillerimize proaktif çözümler sunmayı amaçlıyoruz...

Hava Hukuku

Hava Hukuku birden fazla uluslarası konvansiyonun adeta aynı potada erimesiyle oluşmuş bir hukuk dalıdır. Bizler bu alanda Türk Hukukunun yetkisi dahilindeki davalarda ve yurtdışında taraf temsilini gerçekleştiriyoruz...

Spor Hukuku

Yurdumuzda ve dünyada büyük bir gelişim gösteren spor endüstrisi günümüzde sosyal gücü yanında maddi olarak da büyük bir güç kazandığından kitleleri peşinden sürüklemekte...

Arabuluculuk

Arabuluculuk yasası çerçevesinde, arabuluculuğa uygun tüm uyuşmazlıklarınızda gerek zorunlu ve ihtiyari arabulucu olarak ve gerekse arabuluculukta....