İşçi-işveren sözleşmelerinin hazırlanması, iş akdinin feshi, kıdem ve ihbar tazminatları, işe iade davaları, iş kazası ve meslek hastalıklarından kaynaklanan davalar da avukatlık hizmeti verilmektedir.