Gayrimenkul alım satımı esnasında oluşabilecek riskleri minimuma indirmek ve kiralama sonrası meydana gelen muhtelif problemlerin halli konularında müvekkillerimize yol göstermeyi amaçlamaktayız.

Bu doğrultuda gerçek ve tüzel kişi müvekkillerimizi ; Sözleşmeden doğan davalarda, Tahliye Davaları, Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları, Delil tespit istemi, Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davalarında temsil etmekteyiz.

Ayrıca yurtdışında emlak alım satımı ve benzeri konularda da gereken hukuki desteği sağlamaktayız