Hava Hukuku birden fazla uluslarası konvansiyonun adeta aynı potada erimesiyle oluşmuş bir hukuk dalıdır. Bizler bu alanda Türk Hukukunun yetkisi dahilindeki davalarda ve yurtdışında taraf temsilini gerçekleştiriyoruz. Öte yandan uçak ve hava aracı finansı da çalışmalarımızın diğer bir bölümünü oluşturuyor.

Ticari nitelikteki davalarda, Uçak Kazalarından doğan davalarda, Kayıp eşya veya gecikmeden doğan hallerin tazmini konularında ve Sigorta ile ilgili hususlarda mahkemede tarafın temsilini gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca Hava Araçlarının satışı, finansı ve leasingi konularında ve Hava hukukunu ilgilendirir sözleşmelerin düzenlemesi ve yorumlanmasıyla ilgili hukuki danışmanlık hizmeti sunuyoruz.