Enerji Hukukunun Konusunu;

1. Enerjinin çıkarılmasına, üretilmesine, enerji santrallerinin kurulmasına konu yasal mevzuat ve izinler,

2. Enerjinin tüketimine konu yasal mevzuat ve tüketicilerin yaşadığı sorunlar,

3. Enerji şirketleri arasındaki rekabet ve hukuki sorunlar,

4. Enerji şirketleri ve kamu arasındaki hukuki sorunlar ,

5. Devletler arasındaki enerji kullanımına ve akışına ilişkin sorunlar,

6. Enerji üretim ihalelerine konu yasal mevzuat,

7. Enerji şirketlerinin kuruluşuna ilişkin lisanslar ve yasal mevzuat,

8. Enerjinin ithalatına, ihracatına konu yasal mevzuat,

9. Enerji kaçakçılığı ve hırsızlığıyla ilgili cezai mevzuat,

10. Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorunlar ,

11. Proje finansmanları.v.s oluşturmaktadır.

Hukuk ofisimiz yukarıda sayılan hususlarda hukuki destek ve avukatlık hizmeti vermektedir.