Deniz Ticaret hukuku ağırlıklı olarak kompleks hukuk kuralları ve uygulamalarını içerdiği gibi, doğru zamanda gereken hamleleri yapmak oldukça kritik bir önem arz eder. Biz bu bağlamda müvekkillerimizin ihtiyaçlarını anlıyor ve kendilerine hızlı ve proaktif çözümler sunmayı amaçlıyoruz.

Gemi bağlama ve kurtarma aşamalarında, İhtiyati tedbir gerektiren hallerde, Kargo ve Charterparty ile ilgili davalarda, Mesuliyet sigortacıları ile ilgili konularda, Çatma ve Kurtarma, Yük taşıması esnası ve sonrasında doğan problemlerde, Yolculuk esnasında oluşan zarar hallerinde taraf temsilini gerçekleştiriyoruz.

Ayrıca, gemi alım satım sözleşmeleri hazırlanması, Gemi kiralama ve finansmanı, Gemi tescili, Closing aşamasında tarafın temsili, Gemi inşaası sözleşmeleri ile Yat inşaası ve satışı sözleşmeleri düzenlenmesi, Deniz hukukunu ilgilendirir diğer sözleşmelerin müzakeresi ve hazırlanması,Deniz Sigorta Hukuku alanlarında da hukuki hizmet sunmakta ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.