ANLAŞMALI BOŞANMA DAVALARI


Boşanma davaları kişilerin özel hayatını ilgilendiren davalar olduğu için, davanın konusunu da, tarafların özel hayatlarında yaşadıkları olumsuzluklar oluşturmaktadır. Dolayısı ile dava öncesinde sadece tarafların ve bir kısım da yakın akrabaların bildiği ve şahit olduğu aile içi özel ve mahrem olayların mahkeme ortamında 3. şahıslar önünde aleni olarak tartışmaya açılması tarafları sinirlendirmekte ve germektedir. Üstelik bu durum uzun zaman sürmekte ve bu süreçte sadece taraflar değil varsa çocukları ve diğer aile bireyleri de üzülmekte ve yıpranmaktadır.

Bunun üstüne mal paylaşımı, velayet ve nafaka gibi ek davaları da düşünürsek tarafların hayatı neredeyse çekilmez bir hal almaktadır. Üstelik ekonomik olarak da çekişmeli boşanma davalarından çok daha az bir masrafla sonuca ulaşmanız mümkündür. Bu nedenle iyi bir boşanma avukatı bularak tarafların boşanma ve mali sonuçlarına dair bir protokol düzenlenerek mahkemeye sunulması ve tarafların anlaşarak boşanmasına karar verilmesinin temini en sağlıklı boşanma yoludur.

HIZLI BOŞANMA

Boşanmak isteyen çiftler kendileri için yeterince sıkıntılı ve stresli olan dava sürecinin çok uzun sürmesini istemezler.

Bir an önce bu süreci kendi menfaatlerine uygun olarak tamamlayıp bundan sonraki yeni hayatlarına yön vermek isterler.

Ancak bu husus biraz da tarafların kendi insiyatiflerindedir. Dava öncesi hangi konularda anlaştıkları ve hangi konuda anlaşamadıklarını iyi tespit etmeleri gerekmektedir. Eğer her konuda anlaşma sağlamışlarsa tek duruşmada boşanma gerçekleşecektir.

Anlaşamadıkları hususlar çoğaldıkça da dava süresi uzayacaktır.

Ancak usul hukukumuzda son yapılan değişiklerden sonra çekişmeli boşanma davalarında da sürelerin kısalacağını düşünmekteyiz.

TANIMA VE TENFİZ DAVALARI

1-TANIMA TENFİZ İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Yurtdışında alınmış boşanma kararının Türkiye’de tanınması ve tenfizi için gerekli belgeler;

- Yurtdışı mahkemesi tarafından verilen boşanma kararının asli

- Boşanma kararın kesinleşmiş olması ve apostille (özel tasdikname)

-Yeminli tercüman tarafından Türkçe’ye tercüme edilmiş ve resmi kurumlar (Noter, Konsolosluk) tarafından tasdik edilmiş onaylı sureti

- Pasaport ve nüfus cüzdan fotokopisi

-Ayrıca Türkiye’de tanıma davası için avukata vereceğiniz noter tasdikli veya konsolosluktan resimli boşanma vekaletnamesi

2- TANIMA VE TENFİZ DAVASINDA YETKİLİ MAHKEME

Yetkili Mahkeme : Ankara İstanbul veya İzmir’de bulunan Asliye Hukuk (Aile Mahkemesi) ‘nde açılabilir. Mahkeme yetkili olup olmadığını kendisi dikkate almaz Tanıma tenfiz davasında yetki kamu düzeninden değildir. Davalı taraf mahkemeye yetki yönünden itiraz edecekse ilk itiraz olarak ileri sürmelidir.

3- TANIMA DAVASINI KİM AÇAR

Boşanma kararının tanınmasına dair davayı eşlerden birisi diğerine karşı açmalıdır.

4- Boşanma Kararının Türkiye’de Tanınması En Hızlı Nasıl Gerçekleşir

Yurtdışında ( Almanya, İngiltere , Fransa …) yabancı bir mahkemeden alınmış boşanma kararının Türkiye’de Türk Mahkemeleri tarafından tanınmasında en çok zaman alan konulardandır. Davalı tarafın yurtdışında olması nedeniyle tebligat için uzun bir süre geçmesidir.Bu durumun çözümü için tarafların her ikisinin de Türkiye’den ayrı birerr avukata vekaletname vermesidir. Bu durumda yurtdışına tebligat yapılmasına gerek kalmayacak, dava kısa sürede sonuçlanacaktır.

5- Tanıma Davası Yargılama Süreci

Tanıma davası açıldığında hakim tekrar boşanmaya ilişkin konuları ele alıp yargılama yapmaz. Tanıma davaları genellikle tek duruşma ile karar verilen davalardır. Burada hakimin dikkate alacağı konular, tanıma için gerekli şartların oluşup oluşmadığı , kanunen gerekli belgelerin dosya içerisinde yer alıp almadığı Yabancı mahkeme tarafından verilmiş olan boşanma kararının Türk Kamu düzenine aykırılık teşkil edip etmediği hususlarıdır.Tanıma ve tenfiz davaları takip edilmesi gereken davalardandır. Davanın tarafları duruşmada bulunmaz ise , H.U.M.K gereği dosya işlemden kaldırılır.Tanıma ve tenfiz davaları Adli Tatilde de görülebilir

6- TANIMA VE TENFİZ DAVASINDA TEBLİGAT

Mahkeme tarafından gerekçeli karar yazılarak taraflara tebliğ edilir. Karşı taraf başka ülke vatandaşı ise, gerekçeli kararın da yine o dile çevrilmesi ve bu şekilde tebliğ için gönderilmesi gereklidir. Gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten ve boşanma kararı kesinleştikten sonra Türkiye’deki ilgili nüfus müdürlüğüne yazı yazılarak kişinin Türkiye’de de boşanmış olduğu bildirilir.

7- TANIMA VE TENFİZ ARASINDAKİ FARK NEDİR

Yurtdışında bulunan mahkeme , karar verirken, aleyhinde tenfiz istenen kişiyi , usulune uygun şekilde dinlenmemiş , çağrılmamış, kendisine savunma hakkı verilmemiş ise, tenfiz davası esnasında aleyhindetenfiz istenen kişi bu duruma itiraz ederse davanın reddine karar verilir.Yabancı mahkeme kararının Türkiye’de tenfizi için yabancı mahkeme tarafından usulune uygun savunma hakkının verilmiş olması gerekir.Tanımada böyle bir şart yoktur. Tenfiz yapılması için Türkiye Cumhuriyeti ile , tenfiz edilecek mahkeme kararının verildiği ülke arasında Tenfiz yapılabilmesi için yurtdışında kararın verildiği ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında hukuki karşılıklılık anlaşması veya sözleşme gereklidir.Bu şartlar tanıma davasında aranmaz.